Privacy statement

Inleiding

Bakkersbedrijf erlenbacher backwaren GmbH (hierna: 'erlenbacher') neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy-statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy-statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy-statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is erlenbacher?

erlenbacher is de specialist in premium diepvriestaarten en -gebak (vriesvers) voor het Europese out-of-homekanaal. We zijn de eerste producent van diepvriestaarten en -gebak, gecertificeerd volgens de ZNU-standaard. erlenbacher is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt erlenbacher uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor erlenbacher persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens erlenbacher voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door erlenbacher worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:

Informatie bieden over nieuwe producten in het assortiment van erlenbacher. Achtergrondinformatie verschaffen over erlenbacher en de producten in het assortiment.

Gegevens:
Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel woonplaats.

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming, gratis, geïnformeerd zijn en blijven.

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

erlenbacher heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons middels een contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij erlenbacher over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij erlenbacher.

Beperken van de verwerking:
U hebt ook, onder voorwaarden, het recht om erlenbacher te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van erlenbacher of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:
U hebt het recht uw persoonsgegevens van erlenbacher te verkrijgen. erlenbacher zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat erlenbacher u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door erlenbacher:
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. erlenbacher zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat erlenbacher een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien erlenbacher uw verzoek afwijst, dan zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, met name Wallbrink Crossmedia bv als internet service provider, en Keraweb & Partners als webhosting bedrijf, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Het kan zijn dat erlenbacher verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt erlenbacher ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van erlenbacher worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: ‘apparaat’) worden opgeslagen. De cookies die via de website van erlenbacher worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy-statement worden gewijzigd?

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy-statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy-statement en de wijze waarop erlenbacher uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop erlenbacher uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.